Wat is een cesartherapeut?

Gezond bewegen is te leren
Iemand die zijn lichaam niet goed gebruikt of belast, al dan niet ten gevolge van een aandoening, loopt een sterk verhoogde kans op klachten aan het bewegingsapparaat. Oefentherapie kan dan mogelijk uitkomst bieden. Oefentherapie Cesar Mensendieck zijn paramedische behandelmethodes, gespecialiseerd in houding en beweging. Oefentherapeuten richten zich op het verbeteren van de individuele houdings- en bewegingsgewoonten. Daarbij staat de cliënt en diens eigen mogelijkheden centraal.

Oefentherapeuten Cesar Mensendieck kijken naar het verband tussen klacht, lichaamshouding en bewegingsgewoontes en stellen voor elke patiënt een individueel behandelprogramma samen. De patiënt/cliënt krijgt inzicht in de reactie van zijn lichaam op pijn, (over)- belasting en spanningen. De meest voorkomende klachten waar oefentherapeuten mee te maken hebben zijn nek-, schouder- en rugpijn. Maar ook voor bijvoorbeeld arbeidsrelevante klachten, neurologische reumatische orthopedische en psychosomatische klachten kan de patiënt/cliënt bij de oefentherapeut Cesar of Mensendieck terecht.

Zelf aan de slag
Oefentherapie Cesar/Mensendieck: gezond bewegen is te leren Pijnklachten aan spieren en gewrichten ontstaan vaak door een verkeerde houding of door belastende bewegingen eventueel in combinatie met een lichamelijke aandoening. Door oefentherapie Mensendieck leert u zelf uw klachten te verhelpen en te voorkomen. Bijvoorbeeld: klachten die voortkomen uit neurologische of orthopedische aandoeningen, reumatische pijn aan spieren en gewrichten, stoornissen in de ademhaling of bloedsomloop, stressklachten, hoofdpijn, pijn aan bekken, rug, nek en schouders en RSI-klachten.

Risicogroepen
Oefentherapie Mensendieck is ook bedoeld voor risicogroepen.Hierbij gaat het om mensen met een verhoogdekans op problemen aan het bewegingsapparaat. Zwangere vrouwen bijvoorbeeld en opgroeiende kinderen met houdingsafwijkingen. Maar ook volwassenen die zware fysieke arbeid verrichten of vaak dezelfde bewegingen uitvoeren. Denkt u bijvoorbeeld aan bouwvakkers, chauffeurs, verpleegkundigen of beeldschermwerkers.

Het verlicht de pijnDe eerste twee stappen in de behandeling van oefentherapie Mensendieck zijn een intakegesprek en een onderzoek. De oefentherapeut gaat na waar uw klachten vandaan komen. Wat zijn uw dagelijkse bezigheden? Welke beweging of houding veroorzaakt de pijn? Samen kijkt u via spiegels naar uw houding en bewegingen. De oefentherapeut Mensendieck geeft hierbij inzicht in de relatie tussen de manier waarop u beweegt en uw klachten.

Oefeningen
Door middel van oefeningen wordt u zich bewust van uw houding en uw manier van bewegen en leert u hier verbeteringen aan te brengen. Daarnaast krijgt u oefeningen om de pijn te verminderen, te ontspannen en om bepaalde spieren te versterken. Deze oefeningen zijn toegespitst op uw persoonlijke(werk)situatie.

Het voorkomt terugkerende klachten
De kracht van oefentherapie Mensendieck is dat u herhaling van klachten leert voorkomen. Samen met de oefentherapeut heeft u uw houdings- en bewegingsgewoonten vastgesteld. Oefeningen, die u ook thuis doet, zorgen ervoor dat u uw lichaam leert kennen en begrijpen en dat uw houding verbetert. Uiteindelijk bent u steeds beter in staat om zelf te zien, te voelen en te oordelen of uw houding en bewegingen juist zijn. U vervalt niet in oude gewoonten en wordt als het ware uw eigen therapeut. Kortom: u past het geleerde toe in het dagelijks leven en voorkomt dat klachten terugkeren.

De basis van het probleem
Pijn als gevolg van overbelasting of verkeerde gewoonten is vervelend. Daarom is het belangrijk de basis van het probleem aan te pakken. Oefentherapeuten Mensendieck kijken verder dan de klacht en doen meer dan symptoombestrijding. Zij gaan naar de bron, pakken samen met u de oorzaak aan.Vindt u dat zelf ook zinvol, dan bent u aan het goede adres bij de oefentherapeut Mensendieck.

Wanneer en hoe komt men bij deze behandelaar terecht?
Sinds 1 juli 2008 is oefentherapie direct toegankelijk. Dit betekent dat u dan ook zonder verwijzing van de (huis)arts bij de oefentherapeut Cesar en/of Mensendieck terecht kunt. Voor informatie over de vergoeding dient u de verzekeringspolis te raadplegen.

Deze therapeuten kunnen je helpen bij je klacht

Maak een afspraak

    Call Now Button