Belangrijke informatie over het coronavirus

Update 16 maart:

Beste FysioSluijters client,

zoals u weet zijn er volop maatregelen genomen om veilig te kunnen blijven werken in deze tijd van het corona-virus. Ook voor onze praktijk staat uw veiligheid bovenaan! 

Dit betekent dat we extra diensten gaan aanbieden zoals video- of telefonisch consult. Het doel is om de fysieke contacten te verminderen zonder dat de zorg voor uw in gevaar komt.
Belangrijk hierbij is te weten dat wij de richtlijnen van het RIVM, lokale overheid en de GGD volgen, en dat dit kan betekenen dat aanvullende maatregelen op korte termijn nodig zijn.
We houden u op de hoogte.

Namens team FysioSluijters een gezonde groet!

Update 3 maart: 

Waarschijnlijk volgt iedereen de berichtgeving in de media over het coronavirus. Ook in Nederland zijn er inmiddels steeds meer besmettingen bekend. Om deze reden willen wij u dan ook informeren hoe wij hiermee omgaan in de praktijk en ook hoe u hier zelf mee om kunt gaan.

Belangrijke informatie over het coronavirus

Het virus is vooral risicovol voor oudere mensen en mensen die verzwakt zijn door andere ziekten. Om besmetting te voorkomen is preventie heel belangrijk. Daarin hebben wij allemaal een rol.

Wat kunt u zelf doen om besmetting en verspreiding van het coronavirus tegen te gaan?
  • Was uw handen regelmatig met water en zeep
  • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog, niet in de handen
  • Gebruik papieren zakdoekjes
In onze praktijk gelden de gebruikelijke hygiëneregels, maar we vragen nu extra aandacht voor het volgende:
  • Gebruik een schone handdoek als u bij ons komt trainen
  • Zorg ervoor dat u elke keer de trainingsapparatuur goed reinigt na het gebruik.
En let goed op!:

Heeft u griepverschijnselen en bent u de afgelopen 14 dagen in een gebied geweest waar het coronavirus heerst of heeft u contact gehad met iemand die besmet is of uit een risicogebied komt, meldt u zich dan telefonisch bij de huisarts en neem contact op met ons.

Het RIVM heeft dit advies op 1 maart uitgebreid en geeft aan dat u ook bij milde luchtwegklachten een dag thuis moet blijven als u uit een risicogebied komt of contact gehad hebt met een besmette patiënt of iemand die uit een risicogebied komt.

Wij houden de ontwikkelingen rondom het coronavirus in de gaten en zullen deze informatie updaten indien nodig. Op de website van het RIVM is meer informatie te vinden en wordt de actuele stand van zaken vermeld (https://www.rivm.nl/coronavirus). 

Recent Posts
Call Now Button