Wat is een oncologische fysiotherapeut?

Oncologische fysiotherapie is primair gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven. Bij fysiotherapeutische oefentherapie wordt gestreefd naar een zo actief mogelijke aanpak van de klachten. Hiermee wordt een duurzame oplossing geboden voor uw fysieke problemen.

Wanneer fysiotherapeutische oefentherapie bij kanker?

 • Als bij u de diagnose kanker is vastgesteld, onafhankelijk van de vorm
 • Als uw medische primaire behandeling is afgerond, dan wel in gang gezet
 • Als u een gunstige prognose heeft, dan wel palliatieve zorg geniet
 • Als u een hulp(zorg)vraag heeft op het gebied van fysiek functioneren
 • Als bij u de oefentherapie een meerwaarde heeft voor de kwaliteit van leven
 • Als u de fysieke mogelijkheden heeft om te trainen
 • Voorafgaand of aansluitend op het programma Herstel & Balans.

Het programma
De eerste afspraak is individueel en duurt een uur. Tijdens deze intake willen wij een zo goed mogelijk beeld van u krijgen. Dit gebeurt door middel van een vraaggesprek, vragenlijsten en enkele testen. Hieruit worden persoonlijke doelstellingen voor de oefentherapie afgeleid. Afhankelijk hiervan wordt een individueel fysiotherapeutisch oefenprogramma opgesteld. De lestijden/trainingstijden worden in overleg met u gekozen en duren een uur.

De fysiotherapeutische oefentherapie wordt gegeven door een ervaren fysiotherapeut, met kennis op het gebied van oncologische fysiotherapie/oncologie. Er wordt gewerkt met gemengde groepen tot 4 deelnemers: dat wil zeggen dat er in één groep deelnemers met verschillende belastbaarheid niveaus, stadia van behandeling en prognoses zitten. Men kan elkaar ‘helpen’ met o.a. de bijwerkingen zoals: het dragen van een pruik, vermoeidheid, het niet vooruit kunnen als voorheen, etc. Juist door de verscheidenheid van de stadia kan men veel voor elkaar betekenen.

Doelstellingen

 • Afname van vermoeidheid en verbetering van uw uithoudingsvermogen
 • Verbetering van spierkracht en evenwicht
 • Verminderen van de ervaren beperkingen in het algemeen dagelijks leven
 • Leren doseren van activiteiten en leren omgaan met eventuele beperkingen

Vergoeding door zorgverzekering
Voor deelname aan de oncologische fysiotherapie heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist. Afhankelijk van de diagnose en medische behandeling heeft u tot 1 of 2 jaar na aanvang van de behandelingen recht op vergoeding van fysiotherapie. Verdere vergoeding is afhankelijk van de verzekeringspolis die u heeft.

Deze therapeuten kunnen u helpen bij uw klacht

Maak een afspraak