Praktijkreglement

Praktische informatie
Bij deze informeren wij u over wettelijke bepalingen en regels die in onze praktijk van toepassing zijn

Identiteitsbewijs meenemen bij eerste afspraak:
Op basis van de huidige zorgverzekeringswet dient u zich op de eerste afspraak te legitimeren met een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Deze identificatieplicht is ingevoerd om identiteitsfraude tegen te gaan. Uw fysiotherapeut neemt de gegevens van uw identiteitsbewijs over in het behandeldossier.

Handdoek:
Om hygiënische redenen verzoeken wij u een badhanddoek mee te nemen naar de behandelingen.

Afspraak afzeggen:
Een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd. Bij het niet (tijdig) afzeggen behoudt de fysiotherapeut zich het recht voor de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt.

Nota’s:
Als u onvoldoende of niet aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie ontvangt u nadat u het maximum van uw aanvullende verzekering heeft bereikt een nota. De tarieven kunt u vinden op onze website op de prijslijst in de wachtkamer.

Privacy en geheimhoudingsplicht:
Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

Eigendommen
De praktijk is niet verantwoordelijk voor uw eigendommen.

Maak een afspraak

    Call Now Button