Wat is slaapoefentherapie?

Heeft u moeite met inslapen, doorslapen, wordt u te vroeg wakker of combinaties hiervan? Heeft u slaapritmeproblemen, kunt u moeilijk naar bed gaan of heeft u behoefte aan lang uitslapen? Slaapt u te vaak, te lang of te kort? Heeft u last van vermoeidheidsklachten, overmatige slaperigheid, concentratieproblemen, vergeetachtigheid, een kort lontje, doemdenken, moedeloos gevoel, piekeren? Dan kunt u baat hebben bij een behandeling door een slaapoefentherapeut. Ook bij verslavingsgevoeligheid, meer eten, dikker worden, angsten, depressie, verminderde weerstand, toename van pijnklachten, hoofdpijn, stress en ontstekingen kunnen voor slaapproblemen een onderliggende factor zijn.

Slaapoefentherapie voor een brede kijk op uw nachtrust
De dag beïnvloedt de nacht en een slechte nacht heeft invloed op uw dag. Wanneer u slecht slaapt of slaap tekort komt, heeft u hier last van in uw dagelijks functioneren. Daarnaast beïnvloeden uw gevoel, denken, handelen en omgeving uw nachtrust. Een slaapprobleem is daardoor een 24-uurs probleem. Chronische slapeloosheid heeft gevolgen voor uw lichamelijke en geestelijke gezondheid.

De focus van de slaapoefentherapie
Slaapoefentherapie richt zich met name op ‘zachte’ slaapproblemen zoals slapeloosheid, extreme slaperigheid en bioritmeproblematiek. Slaapproblemen kunnen meerdere oorzaken hebben en daarom zoekt de oefentherapeut met u naar oorzaken op biologisch, psychologisch en sociaal vlak. Daarnaast kan sprake zijn van kwetsbaarheidsfactoren en/of in standhoudende factoren. Ook biedt de oefentherapeut nazorg (nabehandeling in het slaapcentrum) voor apneu, restless legs en abnormale gedragingen tijdens de slaap.

De aanpak van de slaapoefentherapeut
De oefentherapeut is specialist in het bereiken van positieve gedragsverandering. We werken aan de duur, de kwaliteit en het tijdstip van de slaap. Zowel uw dag als uw nacht nemen we in onze 24-uurs aanpak onder de loep. We doorbreken de vicieuze cirkels waarin u terecht bent komen bij slaapproblemen.

Goed slapen kunt u leren op verschillende manieren:

  • Zelfwerkzaamheid, u krijgt waardevolle ademhalings- en ontspanningsoefeningen (zelfregulatie) om mentaal en fysiek volledig tot rust te komen en hiermee het slaapcentrum in uw diepe hersenen in slaap te sussen;
  • Theoretisch door in gesprekken inzicht te geven in slaapgedrag, voeding en lichaamsbeweging (psycho-educatie en slaaphygiëne adviezen);
  • Technisch met slaaprestrictie (verminderen van de tijd in bed) en stimuluscontrole (het bed is alleen voor slapen en vrijen);
  • Praktisch door uw zelfbewustzijn te verbeteren, u te leren voelen, ontspannen en focussen en het hoofd uit te leren zetten (mindfulness);
  • Door assertiviteitstraining (nee zeggen, grenzen stellen) en timemanagement;
  • Door cognitieve gedragstherapie door weer positief of neutraal te leren denken en handelen, door oplossingsgericht te zijn en een gezonde manier te vinden om met problemen om te gaan (copingstijl);
  • Door een oplossings- en doelgerichte aanpak in plaats van probleemgerichte aanpak.

Deze therapeuten kunnen u helpen bij uw klacht

Maak een afspraak

    Call Now Button