Heeft u ademhalingsklachten?

Aan de ademhaling besteden we in het dagelijks leven weinig aandacht. Het is een volledig automatische lichamelijke functie. Toch oefenen we er veel invloed op uit. Dit gebeurt soms bewust, bijvoorbeeld als we onze adem inhouden of een kaars uitblazen.

Meestal beïnvloeden we de ademhaling onbewust. Bijvoorbeeld als de ademhaling verandert ten gevolge van inspanning, zoals bij hijgen na flink traplopen. De ademhaling reageert ook op onze emoties zoals bij angst of spanning. Denk aan het inhouden van de adem bij schrik of het snikken bij hard huilen. We gebruiken niet voor niets uitdrukkingen als ‘het beneemt mij de adem’.

Welke klachten kunnen er ontstaan?
Er kunnen verschillende klachten ontstaan die te maken hebben met de ademhaling. Een bekende klacht is hyperventilatie. Andere mogelijke ademhalingsklachten kunnen zich voordoen ten gevolge van een ziekte zoals COPD of astma. Bijvoorbeeld benauwdheid of kortademigheid, al dan niet veroorzaakt door inspanning. Er zijn ook minder bekende klachten zoals ongecontroleerd gapen, hikken of hoesten, het onvoldoende diep door kunnen ademen of een bandgevoel rond de borst.

Deze behandelmogelijkheden kunnen u helpen bij uw klacht:

Maak een afspraak

    Call Now Button